Career

Księgowa

28.02.2024
Wrocław
APPLY
 • About employer

  HUMAN GROUP to innowacyjna organizacja, która w Polsce istnieje od 2016 r. (wcześniej od 2012 r. działająca prężnie na rynku zachodnim) i zrzesza 6 wyspecjalizowanych spółek odpowiadających na potrzeby biznesu w zakresie rekrutacji, outsourcingu a także pracy tymczasowej. Nasze dedykowane linie biznesowe realizują dla klientów projekty rekomendacji specjalistów i managerów oraz wspierają technologicznie firmy dostarczając zespoły projektowe z obszaru IT.

  Aktualnie również rozwijamy nasz autorski produkt technologiczny, którego beneficjentami są centra dystrybucyjne oraz produkcyjne i inne miejsca, w których efektywność ma kluczowe znaczenie.

 • Responsibilities

  • Sporządzenie bilansu
  • Przygotowanie rachunku zysków i strat
  • Analiza sald kont
  • Śledzenie płatności od klientów i do dostawców
  • Księgowanie bankowych wyciągów i transakcji
  • Porównywanie rzeczywistych kosztów z budżetem
  • Identyfikacja i analiza różnic budżetowych
  • Opracowanie raportów dotyczących wydatków i oszczędności
  • Przygotowanie deklaracji VAT
  • Obliczanie podatku dochodowego i sporządzanie zeznań podatkowych
  • Zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi
  • Obliczanie wynagrodzeń pracowników
  • Zarządzanie składkami ubezpieczeniowymi i innymi potrąceniami
  • Wypełnianie dokumentacji związanej z zatrudnieniem
  • Ocena wskaźników finansowych, takich jak rentowność, płynność finansowa, zadłużenie
  • Przygotowanie raportów dla zarządu
  • Wskazywanie obszarów do optymalizacji i poprawy rentowności
  • Doradzanie w zakresie optymalizacji podatkowej
  • Przeprowadzanie wewnętrznych audytów księgowych
  • Weryfikacja dokładności i zgodności zasad księgowych
  • Śledzenie zaległych płatności od klientów
  • Współpraca z firmami windykacyjnymi w przypadku trudnych przypadków

 • Requirements

  • 5-letnie doświadczenie na pokrewnym stanowisku,
  • wykształcenie wyższe,
  • znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków, PFRON,
  • dobra znajomość pakietu MS Office (głównie MS Excel) oraz programów finansowo-księgowych,
  • bardzo dobra znajomość programu Płatnik,
  • mile widziane znajomość Gratyfikant GT,
  • dobra organizacja pracy własnej, skrupulatność, orientacja na zadania.

 • Offer

  • ciekawą pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie otwartej na ludzi i nowe pomysły,
  • możliwość rozwoju własnych kompetencji i budowania pozycji eksperta dzięki atrakcyjnym wyzwaniom,
  • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (współpraca projektowa),
  • przyjazną atmosferę i partnerskie podejście.